The request could not be satisfied

xxosominhngoc 

ERROR: Hindi matugunan ang kahilingan

Hindi matugunan ang kahilingan.


Na-block ang kahilingan. Hindi kami makakonekta sa server para sa app o web site na ito sa ngayon. Maaaring may masyadong maraming trapiko o isang error sa pagsasaayos. Subukang muli sa ibang pagkakataon, o makipag-ugnayan sa may-ari ng app o web site.


Kung magbibigay ka ng content sa mga customer sa pamamagitan ng CloudFront, makakahanap ka ng mga hakbang para mag-troubleshoot at makatulong na maiwasan ang error na ito sa pamamagitan ng pagsusuri sa dokumentasyon ng CloudFront.


Generated by cloudfront (CloudFront)
Request ID: ad5KBHOJNihxsdH0D7iDvGqFNYxyo2Un3A9JAWunO1XSPsqGTa2UDA==

Tieu de

mo ta

nhung

Leave A Comment